nedeľa 22. marca 2015

Súťaž o najkrajší návrh na obálku knihy

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka na hodinách informatiky tvorili návrh na obálku knihy. Vyberte spomedzi nich najkrajší...
Hlasovať môžu žiaci našej školy, každý raz. Návrhu, ktorý sa Ti páči najviac, udelíš tri body, druhému v poradí dva body a tretiemu jeden bod. Na záver všetky body sčítame a zverejníme víťaza.

návrh č. 1

návrh č. 2

návrh č. 3

návrh č. 4

návrh č. 5

návrh č. 6

návrh č. 7

návrh č.8

návrh č.9

návrh č.10


návrh č. 11

návrh č. 12

návrh č. 13

návrh č. 14

návrh č. 15

návrh č. 16

návrh č. 17

návrh č. 18

návrh č. 19

návrh č. 20

návrh č. 21

návrh č. 22

návrh č. 23

návrh č. 24

návrh č. 25

návrh č. 26

návrh č. 27

návrh č. 28

návrh č. 29

návrh č. 30

návrh č. 31

návrh č. 32

návrh č. 33

návrh č. 34

návrh č. 35

Hlasovanie bolo ukončené.